Preisliste - Winter 2016/2017

Kategorie

Preis

Anmerkung

Landhaus - Doppelzimmer

€ 54,00 bis € 65,00

Preis pro Person inkl. Halbpension

Gasthof - Doppelzimmer

€ 58,00 bis € 68,00

Preis pro Person inkl. Halbpension

Holzhaus (1 bis 4 Personen)

€ 46,00 bis € 55,00

Pro Person inkl. Halbpension

Preisliste - Sommer 2017

Kategorie

Preis pro Person inkl. Frühstück

Preis pro Person inkl. Halbpension

Landhaus - Doppelzimmer

ab € 38,00

ab € 54,00

Landhaus - Einzelbelegung

ab € 53,00

ab € 69,00

Gasthof - Doppelzimmer

ab € 40,00

ab € 56,00

Gasthof - Einzelbelegung

ab € 53,00

ab € 69,00

Rad-Dörf´l - 2er Belegung

ab € 30,00

ab € 46,00

Rad-Dörf´l - 4er Belegung

ab € 26,00

ab € 42,00